Up

Skupština BD BiH

Izvjesce o reviziji financijskog poslovanja – Skupština BD BiH 2010
Izvjesce o reviziji financijskog poslovanja – Skupština BD BiH 2011
Izvjesce o reviziji financijskog poslovanja – Skupština BD BiH 2012
Izvjesce o reviziji financijskog poslovanja – Skupština BD BiH 2013
Izvjesce o reviziji financijskog poslovanja – Skupština BD BiH 2014
IZVJEŠTAJ O REVIZIJI FINANSIJSKOG POSLOVANJA Skupštine Brčko distrikta BiH za period 01.01.- 31.12.2017. godine
IZVJEŠTAJ O REVIZIJI FINANSIJSKOG POSLOVANJA Skupštine Brčko distrikta BiH za period 01.01.- 31.12.2018. godine
IZVJEŠTAJ O REVIZIJI FINANSIJSKOG POSLOVANJA Skupštine Brčko distrikta BiH za period 01.01.- 31.12.2019. godine
IZVJEŠĆE O REVIZIJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA Skupštine Brčko distrikta BiH za period 01.01.-31.12.2020.godine
IZVJEŠĆE O REVIZIJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA Skupštine Brčko distrikta BiH za razdoblje 1. 1. – 31. 12. 2021. godine
IZVJEŠĆE O REVIZIJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA Skupštine Brčko distrikta BiH za razdoblje 1. 1. – 31. 12. 2022. godine