Up

Formular prijave na konkurs

Prijava na javni konkurs za radno mjesto u Uredu za reviziju javne uprave i institucija Brčko distrikta BiH.

Adresa Ureda za reviziju: Islahijeta bb, 76100 Brčko