Rukovodstvo

Glavna revizorka Brčko distrikta BiH – mr. sci Selma Šadić

Rođena je 11.12.1983. godine u Brčkom.

Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Brčkom 2007. godine, čime je stekla zvanje diplomirani ekonomista. Drugi ciklus studija završila je također na Ekonomskom fakultetu u Brčkom - Univerzitet u Istočnom Sarajevu 06.07.2015. godine, smjer Menadžment u računovodstvu i reviziji i stekla akademsko zvanje Magistra ekonomskih nauka.

Položila je ispite pri Savezu računovođa, revizora i financijskih djelatnika FBiH te stekla profesionalno-stručno zvanje Certificirani računovođa 30.06.2011. godine. U narednom periodu nastavila je stručno usavršavanje pri Savezu računovođa, revizora i financijskih djelatnika FBiH i stekla profesionalno-stručno zvanje Ovlašteni revizor. Također, pri Institutu internih revizora BiH u Sarajevu, stekla je zvanje Ovlašteni interni revizor – specijalista za proračun i neprofitne organizacije 30.09.2017.godine. Položila je i ispit za rad u organima javne uprave u junu 2022. godine.

Izabrana je u zvanje predavač visoke škole za užu naučnu oblast „Ekonomija i poslovanje“ 2019. godine. Objavila je stručni rad u naučno-stručnom časopisu “Poslovni konsultant” u oktobru 2016. godine.

Skoro čitavo prvo desetljeće svoje karijere provela je radeći u privatnom sektoru, na računovodstveno - financijskim poslovima u domenu prevoza u drumskom saobraćaju. Narednih pet godina radi na poslovima Internog revizora u JP „Komunalno Brčko“, a od 22.12.2021. godine imenovana je od strane Skupštine Brčko distrikta BiH za Glavnu revizorku Brčko distrikta BiH. Udana je i majka dvoje djece.

SELMA ŠADIĆ.jpg

 

Zamjenik glavnog revizora – dr. sci Savo Grujić

Rođen 15.08.1966. godine u Brčkom, gdje je završio osnovnu i srednju Ekonomsku školu.

Zvanje diplomiranog ekonomiste stekao na Ekonomskom fakultetu Brčko, Univerzitet Istočno Sarajevo.

Na istom fakultetu stekao zvanje Magistar ekonomskih nauka, smjer Menadžment u računovodstvu i reviziji.

Također, na navedenom fakultetu obranio doktorsku disertaciju pod nazivom: „Utvrđivanje praga materijalnosti u financijskoj reviziji javnog sektora u BiH” i stekao zvanje Doktor ekonomskih nauka.

Posjeduje profesionalno - stručna zvanja:

  1. Ovlašteni revizor
  2. Ovlašteni interni revizor
  3. Certificirani forenzički računovođa
  4. Certificirani računovođa

Objavio više stručnih radova iz oblasti računovodstva i revizije u naučno-stručnim časopisima: Financing, Finrar, Poslovni konsultant, itd.

Od 1999. godine do 2007. godine bio zaposlen u „Poštama Srpske“ Banja Luka, RJ za poštanski saobraćaj Brčko na radnom mjestu šef Odsjeka za ekonomske poslove.

Od 2007. godine zaposlen u „Kancelariji za reviziju javne uprave i institucija u Brčko distriktu BiH“ na radnom mjestu revizor za financijsku reviziju, a od 2014. godine imenovan na poziciju zamjenik glavnog revizora, koju je obnovio 2021. godine.

Član je Savjeta za računovodstvo i reviziju Brčko distrikta BiH, gdje je u periodu 2017.-2021. godina obavljao funkciju Predsjednika ovog tijela.

Oženjen i otac dvoje djece.

Slika.jpg

 

Rukovodstvo Ureda za reviziju javne uprave i institucija u Brčko distriktu BiH imenovala je Skupština Brčko distrikta BiH na 18. redovnoj sjednici održanoj 22. prosinca 2021. godine