Руководство

Главна ревизорка Брчко дистрикта БиХ – мр. сци Селма Шадић 

Рођена је 11.12.1983. године у Брчком.

Дипломирала је на Економском факултету у Брчком 2007. године, чиме је стекла звање дипломирани економиста. Други циклус студија завршила је такође на Економском факулету у Брчком - Универзитет у Источном Сарајеву 06.07.2015. године, смјер Менаџмент у рачуноводству и ревизији и стекла академско звање Магистра економских наука.

Положила је испите при Савезу рачуновођа, ревизора и финансијских дјелатника ФБиХ те стекла професионално-стручно звање Цертифицирани рачуновођа 30.06.2011. године. У наредном периоду наставила је стручно усавршавање при Савезу рачуновођа, ревизора и финансијских дјелатника ФБиХ и стекла професионално-стучно звање Овлаштени ревизор. Такође, при Институту интерних ревизора БиХ у Сарајеву, стекла је звање Овлаштени интерни ревизор – специјалиста за буџет и непрофитне организације 30.09.2017.године. Положила је и испит за рад у органима јавне управе у јуну 2022. године.

Изабрана је у звање предавач високе школе за ужу научну област „Економија и пословање“ 2019. године. Објавила је стручни рад у научно-стручном часопису “Пословни консултант” у октобру 2016. године.

Скоро цијелу прву деценију своје каријере провела је радећи у приватном сектору, на рачуноводствено - финансијским пословима у домену превоза у друмском саобраћају. Наредних пет година ради на пословима Интерног ревизора у ЈП „Комунално Брчко“, а од 22.12.2021. године именована је од стране Скупштине Брчко дистрикта БиХ за Главну ревизорку Брчко дистрикта БиХ. Удата је и мајка двоје дјеце.

SELMA ŠADIĆ.jpg

 

Замјеник главног ревизора – др. сци Саво Грујић

Рођен 15.08.1966. године у Брчком, гдје је завршио основну и средњу Економску школу.

Звање дипломираног економисте стекао на Економском факултету Брчко, Универзитет Источно Сарајево.

На истом факултету стекао звање Магистар економских наука, смјер Менаџмент у рачуноводству и ревизији.

Такође, на наведеном факултету одбранио докторску дисертацију под називом: „Утврђивање прага материјалности у финансијској ревизији јавног сектора у БиХ” и стекао звање Доктор економских наука.

Посједује професионално - стручна звања:

  1. Овлаштени ревизор
  2. Овлаштени интерни ревизор
  3. Сертификовани форензички рачуновођа
  4. Сертификовани рачуновођа

Објавио више стручних радова из области рачуноводства и ревизије у научно-стручним часописима: Финанцинг, Финрар, Пословни консултант, итд.

Од 1999. године до 2007. године био запослен у „Поштама Српске“ Бања Лука, РЈ за поштански саобраћај Брчко на радном мјесту шеф Одсјека за економске послове.

Од 2007. године запослен у „Канцеларији за ревизију јавне управе и институција у Брчко дистрикту БиХ“ на радном мјесту ревизор за финансијску ревизију, а од 2014. године именован на позицију замјеник главног ревизора, коју је обновио 2021. године.

Члан је Савјета за рачуноводство и ревизију Брчко дистрикта БиХ, гдје је у периоду 2017.-2021. година обављао функцију Предсједника овог тијела.

Ожењен и отац двоје дјеце.

Slika.jpg

 

Руководство Канцеларије за ревизију јавне управе и институција у Брчко дистрикту БиХ именовала је Скупштина Брчко дистрикта БиХ на 18. редовној сједници одржаној 22. децембра 2021. године