Клијенти

Канцеларија за ревизију једном у току године врши ревизију јавне управе, Скупштине, правосудних институција, јавних фондова, завода, других институција које се финансирају из буџета Дистрикта, јавних предузећа, институција или активности које добијају буџетска средства или донирана средства других нивоа власти из земље или иностранства биуло као зајам или неповратна средства за Дистрикт.

 

Р/Б

 

Назив субјекта ревизије

1.

Одјељење за јавни регистар

2.

Одјељење за јавне послове

3.

Одјељење за пољопривреду, шумарство и водопривреду

4.

Одјељење за комуналне послове

5.

Одјељење за привредни развој, спорт и културу

6.

Одјељење за просторно планирање и имовинско правне послове

7.

Одјељење за стручне и административне послове

8.

Одјељење за јавну безбједност

9.

Одјељење за расељена лица, избјеглице и стамбена питања

10.

Одјељење за здравство и остале услуге

11.

Одјељење за образовање

12.

Одјељење за европске интеграције и међународну сарадњу

13.

Правосуђе Брчко дистрикта БиХ

14.

Дирекција за финансије

15.

Финансијски извјештаји Брчко дистрикта БиХ

16.

Канцеларија за управљање јавном имовином

17.

Канцеларија градоначелника

18.

Скупштина Брчко дистрикта БиХ

19.

Полиција Брчко дистрикта БиХ

20.

Комисија за хартије од вриједности

21

Канцеларија координатора Брчко дистрикта БиХ при Савјету министара БиХ

22.

Јавна здравствене установа „ Здравствени центар Брчко“

23.

Развојно гарантни фонд Брчко дистрикта

24.

Завод за запошљавање

25.

Завод за планирање, пројектовање и развој

26.

ЈП „ Путеви Брчко“

27.

ЈП „ Лука Брчко“

28.

Фонд здравственог осигурања Брчко дистрикта БиХ

29.

РНУ „ Радио Брчко“

30.

ЈП „Комунално Брчко“

31.

Комисија за одлучивање о сукобу интереса

32.

Канцеларија за превенцију корупције и координацију активности на сузбијању корупције