Klijenti

Kancelarija - Ured za reviziju jednom u toku godine vrši reviziju javne uprave, Skupštine, pravosudnih institucija, javnih fondova, zavoda, drugih institucija koje se finansiraju iz budžeta Distrikta, javnih preduzeća, institucija ili aktivnosti koje dobijaju budžetska sredstva ili donirana sredstva drugih nivoa vlasti iz zemlje ili inostranstva biulo kao zajam ili nepovratna sredstva za Distrikt.

 

R/B

 

Naziv   subjekta revizije

1.

Odjeljenje za javni registar

2.

Odjeljenje za javne poslove

3.

Odjeljenje za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu

4.

Odjeljenje za komunalne poslove

5.

Odjeljenje za privredni razvoj, sport i kulturu

6.

Odjeljenje za prostorno planiranje i imovinsko pravne poslove

7.

Odjeljenje za stručne i administrativne poslove

8.

Odjeljenje za javnu sigurnost

9.

Odjeljenje za raseljena lica, izbjeglice i stambena pitanja

10.

Odjeljenje za zdravstvo i ostale usluge

11.

Odjeljenje za obrazovanje

12.

Odjeljenje za evropske integracije i međunarodnu saradnju

13.

Pravosuđe Brčko distrikta BiH

14.

Direkcija za finansije

15.

Finansijski izvještaji Brčko distrikta BiH

16.

Kancelarija za upravljanje javnom imovinom

17.

Kancelarija gradonačelnika

18.

Skupština Brčko distrikta BiH

19.

Policija Brčko distrikta BiH

20.

Komisija za papire od vrijednosti

21

Kancelarija koordinatora Brčko distrikta BiH pri Vijeću ministara BiH

22.

Javna zdravstvene ustanova „ Zdravstveni centar Brčko“

23.

Razvojno garantni fond Brčko distrikta

24.

Zavod za zapošljavanje

25.

Zavod za planiranje, projektovanje i razvoj

26.

JP „ Putevi Brčko“

27.

JP „ Luka Brčko“

28.

Fond zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH

29.

RNU „ Radio Brčko“

30.

JP „Komunalno Brčko“

31.

Komisija za odlučivanje o sukobu interesa

32.

Kancelarija za prevenciju korupcije i koordinaciju aktivnosti na suzbijanju korupcije