Up

Direkcija za finanasije BD BiH

Izvjesce o reviziji financijskog poslovanja – Direkcija za financije 2010
Izvjesce o reviziji financijskog poslovanja – Direkcija za financije 2011
Izvjesce o reviziji financijskog poslovanja – Direkcija za financije 2012
Izvjesce o reviziji financijskog poslovanja – Direkcija za financije 2013
Izvjesce o reviziji financijskog poslovanja – Direkcija za financije 2014
IZVJEŠTAJ O REVIZIJI FINANSIJSKOG POSLOVANJA Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH za period 01. 01. - 31. 12. 2016. godine
IZVJEŠTAJ O REVIZIJI FINANSIJSKOG POSLOVANJA Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH za period 01.01.-31.12.2017. godine
IZVJEŠTAJ O REVIZIJI FINANSIJSKOG POSLOVANJA Direkcija za finansije Brčko distrikta BiH za period 1. 1.. – 31. 12. .2018. godine
IZVJEŠĆE O REVIZIJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA Direkcije za financije Brčko distrikta BiH za razdoblje 1. 1. - 31. 12. 2019. godine
IZVJEŠĆE O REVIZIJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA Direkcije za financije Brčko distrikta BiH za razdoblje 1. 1. – 31. 12. 2020. godine
IZVJEŠĆE O REVIZIJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA Direkcije za financije Brčko distrikta BiH za razdoblje 1. 1. – 31. 12. 2021. godine
IZVJEŠĆE O REVIZIJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA Direkcije za financije Brčko distrikta BiH za razdoblje 1. 1. – 31. 12. 2022. godine