Up

Policija BD BiH

Izvjesce o reviziji financijskog poslovanja – Policija BD BiH 2010
Izvjesce o reviziji financijskog poslovanja – Policija BD BiH 2011
Izvjesce o reviziji financijskog poslovanja – Policija BD BiH 2012
Izvjesce o reviziji financijskog poslovanja – Policija BD BiH 2013
Izvjesce o reviziji financijskog poslovanja – Policija BD BiH 2014
IZVJEŠTAJ O REVIZIJI FINANSIJSKOG POSLOVANJA Policije Brčko distrikta BiH za period 01.01.- 31.12.2016. godine
IZVJEŠTAJ O REVIZIJI FINANSIJSKOG POSLOVANJA Policije Brčko distrikta BiH za period 01.01.- 31.12.2017. godine
IZVJEŠTAJ O REVIZIJI FINANSIJSKOG POSLOVANJA Policije Brčko distrikta BiH za period 1. 1.–31. 12. 2018. godine
IZVJEŠĆE O REVIZIJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA Policije Brčko distrikta BiH za razdoblje 1. 1. – 31. 12. 2019. godine
IZVJEŠĆE O REVIZIJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA Policije Brčko distrikta BiH za razdoblje 1. 1. – 31. 12. 2020. godine
IZVJEŠĆE O REVIZIJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA Policije Brčko distrikta BiH za razdoblje 1. 1. – 31. 12. 2021. godine
IZVJEŠĆE O REVIZIJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA Policije Brčko distrikta BiH za razdoblje 1. 1.– 31. 12. 2022. godine