Up

Ured koordinatora BD BiH pri VM

Izvjesce o reviziji financijskog poslovanja – Ured koordinatora BD BiH pri VM 2010
Izvjesce o reviziji financijskog poslovanja – Ured koordinatora BD BiH pri VM 2010
Izvjesce o reviziji financijskog poslovanja – Ured koordinatora BD BiH pri VM 2012
Izvjesce o reviziji financijskog poslovanja – Ured koordinatora BD BiH pri VM 2013
Izvjesce o reviziji financijskog poslovanja – Ured koordinatora BD BiH pri VM 2014
IZVJEŠTAJ O REVIZIJI FINANSIJSKOG POSLOVANJA Kancelarije koordinatora Brčko distrikta BiH pri Vijeću ministara BiH za period 1. januar –31. decembar 2016. godine
IZVJEŠTAJ O REVIZIJI FINANSIJSKOG POSLOVANJA Kancelarije koordinatora Brčko distrikta BiH pri Vijeću ministara BiH za period 1. januar –31. decembar 2017. godine
IZVJEŠTAJ O REVIZIJI FINANSIJSKOG POSLOVANJA Kancelarije koordinatora Brčko distrikta BiH pri Vijeću ministara BiH za period 01.01.–31.12. 2018. godine
IZVJEŠTAJ O REVIZIJI FINANSIJSKOG POSLOVANJA Kancelarije koordinatora Brčko distrikta BiH pri Vijeću ministara BiH za period 01.01.–31.12. 2019. godine
IZVJEŠĆE O REVIZIJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA Ureda koordinatora Brčko distrikta BiH pri Vijeću ministara BiH za razdoblje 1. 1. – 31. 12. 2020. godine
IZVJEŠĆE O REVIZIJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA Ureda koordinatora Brčko distrikta BiH pri Vijeću ministara BiH za razdoblje 1. 1. – 31. 12. 2021. godine
IZVJEŠĆE O REVIZIJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA Ureda koordinatora Brčko distrikta BiH pri Vijeću ministara BiH za razdoblje 1. 1. – 31. 12. 2022. godine