Up

Fond zdravstvenog osiguranja BD BiH

Izvjesce o reviziji financijskih izvjesca – Fond zdravstvenog osiguranja 2010
Izvjesce o reviziji financijskih izvjesca – Fond zdravstvenog osiguranja 2011
Izvjesce o reviziji financijskih izvjesca – Fond zdravstvenog osiguranja 2012
Izvjesce o reviziji financijskih izvjesca – Fond zdravstvenog osiguranja 2013
Izvjesce o reviziji financijskih izvjesca – Fond zdravstvenog osiguranja 2014
IZVJEŠTAJ O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA FONDA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA BRČKO DISTRIKTA BiH za period 01.01.-31.12.2017. godine
IZVJEŠTAJ O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA FONDA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA BRČKO DISTRIKTA BiH za period 1. 1. - 31. 12. 2018. godine
IZVJEŠĆE O REVIZIJI FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA FONDA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA BRČKO DISTRIKTA BiH za razdoblje 1. 1. – 31. 12. 2019. godine
IZVJEŠĆE O REVIZIJI FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA FONDA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA BRČKO DISTRIKTA BiH za razdoblje 01.01.-31.12.2020. godine
IZVJEŠĆE O REVIZIJI FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA FONDA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA BRČKO DISTRIKTA BiH za razdoblje 1. 1. - 31. 12. 2021. godine
IZVJEŠĆE O REVIZIJI FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA FONDA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA BRČKO DISTRIKTA BiH na dan 31. 12. 2022. godine