Up

Kancelarija koordinatora BD BiH pri VM

Izvjestaj o reviziji finansijskog poslovanja – Kancelarija koordinatora pri VM 2010
Izvjestaj o reviziji finansijskog poslovanja – Kancelarija koordinatora pri VM 2011
Izvjestaj o reviziji finansijskog poslovanja – Kancelarija koordinatora pri VM 2012
Izvjestaj o reviziji finansijskog poslovanja – Kancelarija koordinatora pri VM 2013
Izvjestaj o reviziji finansijskog poslovanja – Kancelarija koordinatora pri VM 2014
IZVJEŠTAJ O REVIZIJI FINANSIJSKOG POSLOVANJA Kancelarije koordinatora Brčko distrikta BiH pri Vijeću ministara BiH za period 1. januar –31. decembar 2016. godine
IZVJEŠTAJ O REVIZIJI FINANSIJSKOG POSLOVANJA Kancelarije koordinatora Brčko distrikta BiH pri Vijeću ministara BiH za period 1. januar –31. decembar 2017. godine
IZVJEŠTAJ O REVIZIJI FINANSIJSKOG POSLOVANJA Kancelarije koordinatora Brčko distrikta BiH pri Vijeću ministara BiH za period 01.01.–31.12. 2018. godine
IZVJEŠTAJ O REVIZIJI FINANSIJSKOG POSLOVANJA Kancelarije koordinatora Brčko distrikta BiH pri Vijeću ministara BiH za period 01.01.–31.12. 2019. godine