Up

ПЛАН РЕВИЗИЈЕ C

ПЛАН РЕВИЗИЈЕ ЗА 2021. ГОДИНУ
ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2021.ГОДИНУ
Одлука о усвајању Извјештаја о раду за 2021.годину
Обавјештење члан 52 Закона о јавним набавкама БиХ
ПЛАН РЕВИЗИЈЕ ЗА 2023. ГОДИНУ
Обавјештење_члан_52_Закон_o_јавним_набавкама_новозапослени
ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА
ПЛАН БОРБЕ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ
ПЛАН РЕВИЗИЈЕ ЗА 2024. ГОДИНУ
ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2022. ГОДИНУ
Одлука о усвајању Ишвјештаја о раду за 2022.годину