Up

Ured za prevenciju korupcije i koordinaciju aktivnosti na suzbijanju korupcije

IZVJEŠĆE O REVIZIJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA Ureda za prevenciju korupcije i koordinaciju aktivnosti na suzbijanju korupcije u Brčko distriktu BiH za razdoblje 1. 1. – 31. 12. 2022. godine