Klijenti

Kancelarija - Ured za reviziju jednom u toku godine vrši reviziju javne uprave, Skupštine, pravosudnih institucija, javnih fondova, zavoda, drugih institucija koje se finansiraju iz budžeta Distrikta, javnih preduzeća, institucija ili aktivnosti koje dobijaju budžetska sredstva ili donirana sredstva drugih nivoa vlasti iz zemlje ili inostranstva biulo kao zajam ili nepovratna sredstva za Distrikt.

 

R/B

 

Naziv subjekta revizije

1.

Odjel za javni registar

2.

Odjel za javne poslove

3.

Odjel za poljoprivredu, šumarstvo i vodno gospodarstvo

4.

Odjel za komunalne poslove

5.

Odjel za gospodarski razvoj, šport i kulturu

6.

Odjel za prostorno planiranje i imovinsko pravne poslove

7.

Odjel za stručne i administrativne poslove

8.

Odjel za javnu sigurnost

9.

Odjel za raseljene osobe, izbjeglice i stambena pitanja

10.

Odjel za zdravstvo i ostale usluge

11.

Odjel za obrazovanje

12.

Odjel za europske integracije i međunarodnu suradnju

13.

Pravosuđe Brčko distrikta BiH

14.

Direkcija za financije

15.

Financijsko izvješće Brčko distrikta BiH

16.

Ured za upravljanje javnom imovinom

17.

Ured gradonačelnika

18.

Skupština Brčko distrikta BiH

19.

Policija Brčko distrikta BiH

20.

Povjerenstvo za papiri od vrijednosti

21

Ured koordinatora Brčko distrikta BiH pri Vijeću ministara BiH

22.

Javna zdravstvene ustanova „ Zdravstveni centar Brčko“

23.

Razvojno garantni fond Brčko distrikta

24.

Zavod za zapošljavanje

25.

Zavod za planiranje, projektiranje i razvitak

26.

JP „ Putevi Brčko“

27.

JP „ Luka Brčko“

28.

Fond zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH

29.

RNU „ Radio Brčko“

30.

JP „Komunalno Brčko“

31.

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa

32.

Ured za prevenciju korupcije i koordinaciju aktivnosti na suzbijanju korupcije