Up

Revizija učinka

Revizorski izvjestaj - efikasnost u rjesavanju imovinsko pravnih odnosa 2011
Efikasnost Vlade BD u rjesavanju zalbi gradjana na rad javne uprave
Prepreke ucinkovitom upravljanju javnom imovinom u BD